Egostrippen

Voor egostrippen houden wij de website actueel en geven wij aan verschillende producten vorm.

Voorbeelden hiervan zijn de strip-kaarten en presentatiesheets voor de presentator. Daarnaast zijn o.a. een banner, pennen en een prikkelende flyer voor het aankondigen van de presentaties door ons gemaakt. Ook helpt 4 and FOUR als event vormgever bij de organisatie van o.a. het Egostrippen Seminar.

Kijk op: www.egostrippen.nl.

"Good artists copy, great artists steal"

Pablo Picasso

filosofie

Internet

filosofie